68ky开元国际

68ky开元国际:校友之家

68ky开元国际:校友名录

当前位置: 首页 > 校友之家 > 校友名录 > 正文

68ky开元国际:2018届院友名单(166人)

发布日期:2019-05-27    作者:     来源:     点击:

2018届(166人)

1401班(40人)

张碧波   宋祥宇   李晓东   张光佳   郭浩宇   李  鹏   刘旭成   李东旭   谢  靖

刘嘉丽   牛  宇   殷新春   乔坤贞   季  荣   冯  锐   邵雪芹   支春楠   康  琛

薛  莲   王嘉欣   马  鹤   王  榕   景豆豆   焦凡娟   李瑞芳   刘丽娜   冯国琼

孙春霞   李佳蓉   程  琳   沈  凤   杨雪青   雷健婷   石大正   王  佳   王  慧

贺彦珍   秦敏敏   张兴宇   马  欢

1402班(49人)

穆鹏飞   荆  琪   张凯睿   成丽敏   唐孟华   王一平   赵榆娟   郭晓云   李  妮

郭丽鑫   梁海霞   张佳妮   李  鑫   李  惠   赵燕慧   杨艳婷   梁星冉   闫  旭

刘晨阳   范一平   赫丽娜   曹卓星   曹晓敏   贾红萍   姚  雪   黄  玮   吴  榕

李双园   赵志敏   张  蕾   牛  燕   孙鹏瑶   杜晓慧   郭玉荣   薛  芳   杨丽楠

徐  超   冯玉林   沈  欣   高小霞   孙俊慧   康  琪   杜志露   赵  凡   苏雅丽

陈倩倩   畅茹冰   闫琴琴   白  雪

2015级硕士研究生(68人)

石亚娜   李  贝   王亚楠   郭倩倩   栗改梅   王  青   李  霞   姚晓妮   杨秀芳

林姝霖   孙汉琪   戴海燕   闫  璇   李昌华   李雅芬   张洁楠   张瑞英   李文丽

李  丹   陈晓霞   刘艳丽   郝瑞卿   张  娜   杨艳莉   姚  晋   刘佳琦   马彩婷

温学平   蒯新宇   彭  湃   韩海霞   李  婷   贾英杰   武裕英   王  梅   郭  瑾

李荣丽   康改锋   范荣荣   李娟娟   王金花   卫昭君   曹路路   周  洁   乔艳婷

杨丹丹   李  静   郑小丽   武媛媛   冯  阳   张耀娜   王美丹   刘春燕   单  茹

耿晓波   周海燕   张  飞   朱红艳   臧巨璐   张  敏   杨  敏   马珍珍   纪丽飞

王  瑞   王志玉   马  昕   刘  帆   高  杨

2015级博士研究生(3人)

温晓烨   何艳华   张彩萍

2014级博士研究生(4人)

周国伟    刘海燕   薛武红   栗东霞   

2013级博士研究生(2人)

王朱良   王笑楠


上一条:2019届院友名单(176人)


下一条:2017届院友名单(280人)

68ky开元国际(荆门)有限公司